mercoledì 20 aprile 2011

Puorci - porci

Pigliati nu purcieddru 'e nu carrinu,
E fa' mu trova  'u scifitieddru chinu.

Comprati un  maialino da un carino
ma fa' che trovi la mangiatoia piena


 Gaddrina  e purcieddru
Pe'  ru pizzu pare bieddru.

Amaru chi 'u puorcu 'un s'ammazza,
Ca' e bide e re desidera 'e sazizze.
Infelice chi il maiale non ammazza
perchè vede e desidera le salsicce.


 Miegliu è crìscere  'u puorcu ca nu figliu;
Puru l'ammazzi, e tinne unti 'u mussu.
Meglio allevare un porco che  un figlio
perché l'ammazzi e te ne lecchi le labbra.

Nessun commento: