martedì 30 agosto 2016

La grande famiglia


A Madonna d'i Cuhhianti di Gaspare Caputo

A MADONNA D’I CUHHIANTI
Cumu na vota oie io me gustu,
serenu, assettàtu a ssa travèrza;
è l’urtima dumunica d’agustu,
a festa bedda d’a Madonn’a cerza.
 
E bbìju stamatina ssa via via
tante machine, tutte chjn’e gìanti
vènanu dduve ttìe, Madonna mia
venanu tutte quante ari Cuhhìanti!

lunedì 29 agosto 2016

mercoledì 3 agosto 2016

Peddricchia

Peddricchia: la pelle o la  buccia che avvolge certe carni o alcuni frutti.  Peddricchia a Conflenti era anche un soprannome.  Caterina a peddricchia.                                                       

Chiesa di Sant'Andrea (interno)

Luglio 2016

martedì 2 agosto 2016