martedì 30 agosto 2016

A Madonna d'i Cuhhianti di Gaspare Caputo

A MADONNA D’I CUHHIANTI
Cumu na vota oie io me gustu,
serenu, assettàtu a ssa travèrza;
è l’urtima dumunica d’agustu,
a festa bedda d’a Madonn’a cerza.
 
E bbìju stamatina ssa via via
tante machine, tutte chjn’e gìanti
vènanu dduve ttìe, Madonna mia
venanu tutte quante ari Cuhhìanti!
 
Però moni tenìmu a  facce tosta
venìmu tutti ccu a prèssa e scuntìanti
cumu facìmu ppe jìre ara posta,
o cara Madonnèdda d’i Cuhhìanti!
 
Na vota se venìa  ra cava cava
‘ncamati e senza nente sutt’i dìanti
ognunu u vutu sue pue te ragava.
Pregava a ttìe, Madonna d’ì Cuhhìanti!
 
E quantu gìanti pue chira via via!
Se stimavan’amici e ri parìanti,
cum’era bellu, o Madonna mia
venire, puru a pede, ari Cuhhìanti!
 
A cosa cchiù ‘mportant’era ru vutu.
Però tutt’a iornata era diverza
ccu chir’arduru de ùagliu frijùtu
e de grispèdde d’a Madonn’a Cerza!
 
Ogne fimmina pènza ch’e sa fare
però a differenza tuni a sìanti
quannu prùavi e grispèdde cuhhientare
u iùarnu d’a Madonna, ari Cuhhìanti!
 
E mastazzola ‘m pìla a strata strata
e ri mastazzolàri sempre attìanti
Mu tenìanu luntan’a purveràta
d’e mastazzòla fatte ari Cuhhìanti!
 
Eranu tìampi scarcinàti e avàri
Ma nu’ mancàv ’affettu e sentimìanti,
se stimàvanu ‘amici e ri cumpari
s’aspettava ra festa d’i Cuhhìanti!
 
Mo’ perdìmme u rispèttu e ra memòria
i frati nun su’ mancu ari cummìanti
l’ùaminu è sulu, ma è chjnu de boria.
Cara Madonna mia de li Cuhhìanti!  
 
U munnu ‘e moni è tantu malu e ‘ngòrdu
e tutt’u bene se votàu ara mmèrza
ppe chiru spaventusu ch’è ru sordu
nue ne scordàmme d’a Madonn’a cerza?
 
Appene lìaj nu mùarz’e giornàle
sùbit’u chiùdi, pecchìdi te pìanti;
nun bùe lejre cchiù sse cose male!
O Madonnèdda mia de li Cuhhìanti!
 
Sapìmu fare sulu cose storte
L’ùaminu ‘e moni ammazza e pue scherza
sempre abbìvera l’arvulu d’a morte.
Penzacce tu, Madonna mia d’a Cerza!
 
Pur’u distinu moni va dirittu
Dduve ‘u mannamu nùe, perciò nu’ sterza
L’ùaminu resta spasulàtu e affrìttu.
Ma cchi po’ far’a Madonna d’a cerza?
 
Ne lamentàmu ca è tuttu na guerra
ma nue vinnìmme purver’e armamìanti.
Fèrmala  tuni, si trema, ssa terra
Guardanne tu, Madonna d’i Cuhhìanti!

Nessun commento: