lunedì 31 dicembre 2018

Dario Galli

Donna Malia Mendicino

Letta da Aristide Caruso.

Emigrazione conflentese.

Pranzo Conflento- argentino.

Bon Annu

Bon Annu

 Cujjentaru:

Bon annu  ad amici e parienti
a tutta a gente ch'è nata a ri Cujjienti.
Bon annu a chine è  bicinu  e a chine è luntanu
a  chine vive a Roma, a  Berna o a Marturanu,
Bon annu a chine va, a chine torna
a chine le scura e a chine le 'njorna.
Bon annu a chine è sulu e a chine è ncumpagnia
a chine è  a ra casa e a chine è mienzu a via.
Bon annu  a chine è sanu e a chine è malatu
Bon annu a tutta a gente d'u creatu.

sabato 29 dicembre 2018

Lamezia di notte.

Foto Pasquale Cimino.

lunedì 24 dicembre 2018

Strada chiusa al traffico.

Saggia decisione.

venerdì 21 dicembre 2018

'ncuttu.

Fitto; stretto; folto.
'ncuttu 'ncuttu: molto stretto.

mercoledì 19 dicembre 2018

martedì 18 dicembre 2018

Premio a Vincenzo Villella.


Cumu d'è d'è.

Cumu d'è d'è: Così com'è. (anche: cumu edi è)

Dunamilu cumu d'è d'è.  Dammelo così com'è.

Cumu fai fai: fai come vuoi
Cumu jiu jiu: quel ch'è stato, è stato.

giovedì 13 dicembre 2018

martedì 11 dicembre 2018

Lutto

La madre di Vittorio Paola di Serra d'Acino.

Condoglianze alla famiglia.

Sputazza.

Sputo. Saliva

na sputazzata: uno sputo.

lunedì 10 dicembre 2018

sabato 8 dicembre 2018

Conflentesi.

Nicola Marotta e la madre.

Crianza.

Creanza; educazione.


parrare cu crianza: parlare con creanza; con rispetto.
Fare na mala crianza: fare una brutta cosa; comportarsi male.

mercoledì 5 dicembre 2018

sabato 1 dicembre 2018

scurpare

Discolpare.
pp: scurpatu.

ncurpare: incolpare

pp: ncurpatu
ausiliare avere:   aiu 'ncurpatu


presente indicativo:
'ncurpu, 'ncurpi, 'ncurpa
'ncurpamu, 'ncurpati, 'ncurpanu.