giovedì 8 aprile 2010

Anni

Criscenu l'anni e criscenu i malanni
Annu nivusu, annu fruttusu
Annu è muartu Pietru e mo te vene 'a puzza?
 Si vue campare anni e annuni, vìvete 'u vinu supra 'i maccaruni

Nessun commento: