martedì 20 aprile 2010

Altri dialetti - catanzarese

     'A Raggia
       
                       Sta cordedda l'avimu 'e spezzara;
                Non mi fidu m'a tiru accussì;
                Ogne pocu ma t'haju 'e pregara,
                Non mi fidu cchiù cridi, Rosi...
                L'atru jornu ti vidi a la chiazza:
                Mi guardasti de stortu, pecchì?...
                 Tu ti cridi ca sugnu na mazza
                 E ca nenta capisciu, Rosì?...
                 Ti diverti ma fai 'a dispettusa,
                  E sta vita avveleni, gnorsì:
                  Ogni pocu mi trovi na scusa...
                  'A spezzamu sta corda, Rosì?...
                                     Giovanni Patàri (Catanzaro)

Nessun commento: