giovedì 25 marzo 2010

Pietro Bianco

'U milleottocientu sessantunu
Pietru Biancu ha pigliatu li pini,
de la  campagna  'ud'era dijunu
furise c'era statu picculinu.
Rispiettu 'un n'ha minatu a nessunu
ca siempre ha fattu 'u latru e l'assassinu Si pue parramu de li propietari
l'ha arriddutti pezzenti e povarielli
a fare biglietti e a circare dinari
e alle mandre a ce fare gran pielli.
I povari  furisi e pecurari
sempre tremanti cumu pecurielli
e  tutti obbedienti e volentieri
a lli cumandi 'e  Pietru, lu chianchiere


glossario:
li pini: la Sila
chianchiere: macellaio


Pietro Bianco era un bandito  che operò nella zona  tra  Soveria Mannelli, Bianchi, Castagna,  e i boschi della Sila, vissuto nell'Ottocento. A lui era legata la brigantessa Generosa Cardamone.

Il brano è tratto da  un racconto in versi  di Michele Rizzuto da  Rizzuti .
(fonte: Mascaro, Mo ve cuntu, Calabria Letteraria pag. 141)

Nessun commento: