venerdì 5 marzo 2010

Canzone popolare

Amure, amure chi m'hai fattu fare
a quinnici anni m'hai fattu 'mpazzire!
u patrenuostru m'hai fattu scordare
l'ave maria 'un sacciu chiù dire.
'U credu 'un lu sacciu 'ngnermitare
pigliu mu dicu " Credu " e pienzu a tie. 
De nuovu iu m'avesse e vattiiare
ca turca diventavi, povera a mie!

Nessun commento: