martedì 13 novembre 2012

Come eravamo
Così erano molte scuole in Calabria negli anni cinquanta.


Foto Petrelli - Scuola di Africo 1949

1 commento:

Anonimo ha detto...

iu me ricuardu cumu nue eramu tantu tiampu fa ca intra a scola nue moriamu de friddu era maestra o, u maestru se mintanu a vrasera sutta u tavulu mmiansu e gamme e diddi stavianu buani ma tanti de nue u da viamu mancu abbastanza panni ncuaddu e moriamu de friddue certe vote mancu nne vacianu riscaldare .ma na votappe te fare ridire cera nna maestra che apria e gamme spalancate e se godia u caudu da vrasera tuttu ppe cuantu sue e nna vota nue guagliuni amu dumannatu si nne potiamu quadiare e manu e cussi potiamu spijare e gamme da maestra .chiddi sunu e cose chi guagluniddi de sette o otto anni ingenulmente fanno senz nessuna malizia grazie dei ricordi scuola annetta