lunedì 10 settembre 2012

Serra d'Acino

Questa è una vecchia strada che univa Serra d'Acino a Lisca, facendo risparmiare alcuni chilometri. Adesso è impercorribile.

1 commento:

Anonimo ha detto...

mi dispiace ca stu piazzu de carriulu e malamete ppe cce caminare ccu ra machina mma fuarzichidda bonanima e zu piatru paola ccia misu ncuna mala parola do paradisu pecchi nissunu ccia circatu u permiassu si i gianti de ojie putianu fare astradicella pe passare ppe jire ari pauli o aru shilampu o araserra e lacinu o aru cacamile o duve chiddi de cimini duve u massaru o ara terra de ntoni ciminu u sergente o duve carru paola o duve ntoni ciminu do tirri o fuarzi a riventinu a pigliare nu puacu de ligna ppe fare u pane o jire atruvare i carvunari supra i pancari o are petre pizzute o fuarzi ari cruci e cussi ziu piatru poula a fattu fari stu piazzu e stradicedda mpossibile ppe cce passare