mercoledì 23 marzo 2011

Gagliato

 ---------------------
Ma duva lu trovamu
'nu luocu cuomu chistu
si nni lu dezza Abramu
pe' l'uortu 'e Gesù Cristu?


E lu chiamau Gagghiatu;
ma 'ngelusiu lu mara
volièndulu annacatu
ntr'e hjiarvi 'e janestrara...
....................................


Domenico Vitale  'i Zippuli

Nessun commento: