lunedì 10 gennaio 2011

jinostra - ginestraMa è ffatta ccu jjinostra
De chista terra nostra
E ppe' ra pelle mia
E' 'nna galantaria!


'U' ll'ha ffilata 'a fata,
'U' ll'ha ttissuta 'u ragnu,
M'arriva a ru carcagnu,
Pare 'nna cirma ujjata;
Ma de 'ssa tua è cchiù mmeglia
Ch'armenu me cummeglia!
Eppure ca me carda
E 'un cape intra 'nu pugnu,
Addura dde cutugnu
E ssa dde spicanarda!
Me ricuordu... ' A jinostra chi sirvìu
Ppe' ra trame e ra stame,
L 'haju cugliuta iu,
Ccu 'ste povare manu,
A 'nnu diestru luntanu;
Vulluta a 'nna quadara
Ccu ll'acqua 'e 'sta jumara;
Manganata, filata,
De sira, mparu mparu,
Avanti 'a vamparata
Cara 'e 'nu fuocularu.
A 'nnu granne tilaru
Vinne ddoppu tissuta
E ppue vinne ttagliata,
E ppue vinne ccusuta.

..................................... 
( da "'e due cammise" di Vittorio Butera)


La  ginestra è un arbusto i cui rami si macerano nell'acqua, si filano e servono a intesserne grossolane tele (L. Accattatis)

Nessun commento: