mercoledì 6 ottobre 2010

speragnare : risparmiare

 speragnare : risparmiare

Proverbi :
 
chine speragna, sempre guadagna

     Speragna donna fina quannu a vutte è china, ca quannu 'u siettu pare 'un c'è chi speragnare

Si speragni muglierta a ru liettu, n'autru s'a futte  a nu ruviettu

sostantivo : speragnu: risparmio


Nessun commento: