mercoledì 13 ottobre 2010

Aforisma di A. Porchia

Mi padre, al irse, regaló medio siglo a mi niñez

Mio padre, andandosene, regalò mezzo secolo alla mia infanzia


Patrima, quannu sinn'è jutu, ha rigalatu mienzu seculu  a ra quatraranza mia

Nessun commento: