martedì 12 ottobre 2010

Preghiere

Madonna de la cerza,aiuta a mie ca sugnu piarsu,
aiuta a mie pe' carità, pe' la tua verginità,
pe' li dudici scaluni chi saglisti gninucchiuni,
vergine jisti e vergine venisti.
T'arraccumannu l'anima mia cumu 'u figliu de Tubia
e tutta a santissima cumpagnia.
Me cumpiassu cu tie Diu
tu chi sai lu core miu
tu chi sai la mia cuscienza,
tinne circu pinitienza,
pinitienza vuagliu fare
cume cumanna Diu
e tutta a santissima cumpagnia

  Nicola Villella  ('e Bobba)

Fonte: Visora di Giuseppe Raso

Nessun commento: