domenica 15 maggio 2016

Ma'


 

Ma'


Su passati tant'anni

e oje cumu ieri,

te pienzu sempre ma'.

E certe vote, me pare e te vidire,

e te sentire;


me giru pe te parrare,

pe te guardare,

pe te cuntare tante cose mie,


d'e cose ch'aju fattu

e tu nun sai.

Ma, u tiempu passa e bola:

è stata n'umbra ma'

chi cà è passata.

Minn'era scordatu

ca tu un ce si' chiù.                       Antonio Coltellaro

 

 

 

 

 

 

Nessun commento: