venerdì 13 maggio 2016

Catarra d'oru

Catarra d‘oru e citula d'argentu, 
Facitimi nu sonu imperiali,
 Canzuni nd’aju a diri cchiù di centu 
Mi schiatta (2) cu ' non voli e parra mali
Eu su’ comu lu lupu e passa a lentu
 E non mi spagnu (3) s' abbaianu cani, 
Li cosi fazzu a tempu e mai mi pentu,
 Senza livàtu  non si faci pani. 


 (1) Citula, antichissimo strumento a corde  . 
(2) Mi schiatta.Il mi sta sempre per ché, affinché, perché. 
(3) Mi spagnu, da spagnarsi, aver paura.

Nessun commento: