lunedì 28 marzo 2016

Preghiera calabrese gloriosa di Pasqua.

 Mi rallegru, o gran Signura
Vuostru figliu, accisu a tortu,
De la tomba è già risortu
Filicissima chill'ura!
Mi rallegru,  gran Signura.
Deh succurrecce, o Rigina.
Oh Maria, rosa divina,
Deh succurrecce, o Rigina.
Mi rallegru. o santa matre,
Vuostru figliu sede 'n cielu,
E vestutu de umanu velu,
Sta alla destra du Diu patre;
Mi rallegru. o santa matre,
 Deh succurrecce, o Rigina.
 Mi rallegru, o gluriusa,
Chi u divinu e santu Amure 
V'adornau de gran sprennure,
Cumu sua diletta spusa;
 Mi rallegru, o gluriusa,
 Deh succurrecce, o Rigina.

 
Mi rallegru, o principissa
Siedi 'ncielu ccu gloria e parma
Fuosti assunta 'n cuorpu ad arma,
Cumu nobile monarchissa 
 Mi rallegru, o principissa,
 Deh succurrecce, o Rigina.
Mi rallegru, 'mperatrice
Chillu diu chi v'ha creatu
e de stille 'ncurunatu
Ppe regnare sempre felice
Mi rallegru o 'mperatrice
 Deh succurrecce, o Rigina.


Nessun commento: