martedì 22 marzo 2016

filastrocca

Para para piglia, cum’è ra mamma vene ra figlia.
Si ‘a mamma è suriciara, ‘a figlia surici piglia,
e si surici nun piglia, d'a mamma ‘u’ d’è figlia.

Nessun commento: