domenica 3 gennaio 2010

A nu nammuratu

 Cumu te l'aju 'e dire,
tu nun me stai a sentire,
l'amuri t'ha accecatu,
t'ha tuttu 'mbriacatu.
Tu vivi mienzu a gente
e 'un t'adduni 'e nente.
Maria 'un te vo bene
n'atru a ra mente tene.
Chiddra è na spatornata
na vera 'ndiavulata
Rispigliate Pasquà
canusce a verità.
Senteme pe 'na vota
lassa sta cilivota.
Fimmine ci n'è tante
puru si nun su sante


Antonio Coltellaro

Nessun commento: