venerdì 22 gennaio 2010

Jugale

-->
A Conflenti, nelle sere d'inverno intorno al focolare, si raccontavano tante storie (rumanze) e in alcune di esse il protagonista era Jugale, un ragazzo un po'  tonto. ma anche fortunato.
Il personaggio  con nomi diversi, Giufà/Giucà, si ritrova in tutta la Calabria. e in Sicilia. Forse è di derivazione araba (Djehà).
Nel dialetto conflentese esiste l'espresssione: si' 'nu jugale!  cioè uno che crede a tutto quello che gli si dice.
La  storia seguente, tramandata oralmente,  me la raccontava mia madre: Frangischina 'e Gensimune (Franceschina di Giansimone).

  Jugale

  C’era na vota na mamma chi avia  nu sulu figliu chi se chiamava Jugale. Stu figliu era nu pocu ciuotu.
Nu juornu a mamma ce dice:
- Figliuma, iu te dugnu sta pezza  ‘e tila e tu ‘a vai a vinnere a ra fera, ma te raccumannu: vinnila a  unu chi parra pocu.
Ce dice ‘u priezzu chi l’avia de vinnere e Jugale parte ppe jire a ra fera.


Camina, camina e fimmine  ‘u chiamavano e ce dicianu:
- O Jugà duve 'a puorti sta tila? 'A vue vinnere?
- No, a vue no!
- E pecchì?
- Pecchì  vue parrati troppu.  Iu l’aju ‘e vinnere a unu chi parra pocu.
Quannu arrivau  a  ra fera. pieju ca pieju. Tutti parravanu e Jugale, dopu nu pocu, penzau ch’era meglio tornare a ra casa.
Camina , camina , a ra fine se sente stancu e s’assetta vicinu a na conicelddra. Dintru c’era na Madonna. Jugale ‘a guarda e dice:
- T’a vue comprare sta tila?
A madonna ‘un rispunne. 
- Dicime 'a vue o ‘un ra vue?
E ra madonna ancora citu.
Allora penza  ca  a ra fine avia trovatu a persona giusta e decide e ce lassare  ‘a tila. Tantu cchiù  ca intra a cona c’era puru nu sordu. Pue dice a ra Madonna:
- iu minne vaju, ma domani tuornu e me duni ‘u riestu.
Quannu tornau a ra casa ‘a mamma ce domannau a chine avia vinnutu a tila e iddru  ce cuntau ca l’avia vinnuta ‘a na fimmina chi ‘un n’avia dittu mancu ‘na parola.
-         E  ‘i sordi- domannau a mamma.
-         Avia sulu stu sordu e c’aju dittu ca tuornu domani a me pigliare ‘u riestu.
Allora a mamma  comincia a gridare  e ce fa 'na bona paliiatta. Pue  ce  dice: 
Domani matinu azate  priestu e bai duve sta fimmina  chi t'ha cumpratu 'a tila, e guai a tie si tuorni senza sordi.

E Jugale cussì fice.  Torna  'a ra cona, duve 'a tila 'un c'è cchiù, e dice 'a ra madonna: 
-Allora me l'hai portati 'i sordi?
A madonna 'un rispunne.
Jugale cumincia a s'arrabiare ed auza 'a vuce:
- A tila te l'hai  pigliata, mo' duname  i sordi.
Siccume 'un succede nente Jugale piglia na petra e ra jetta cuntra 'a cona. Pue ancora n'autra e n'autra ancora.
Pue piglia  nu bastune e comincia a minare de ccà e de ddà. Tira e mina, mina e tira a ra fine a cona se scioddau e meraviglia d'e meraviglia, Jugale chi te trova: na casciotta chine 'e sordi d'oru
Jugale,  chi pue propriu ciuotu  un d'era, 'i minte intra nu saccu e supra ce minte spine.
Torna  'a ra casa e a ra gente chi domannna:
- O Jugà, chi puorti ?
- Spine. Si 'un ce cridi tocca!
A gente tocca e sente 'e spine.
- Quantu è ciuotu stu Jugale, dicia, porta spine a ra mamma.
Cussì Jugale arriva a ra casa e ra mamma vide tutta sta ricchizza, foze cuntenta e ce domannau perdunu pecchì 'un l'avia cridutu.
I sordi 'i mintieru a na cascia sutta  linzola, cammise e tuvaglie.
Nessun commento: