venerdì 10 marzo 2017

A tuttu c'è rimediu, tranne a ra morte.

Nessun commento: