domenica 15 febbraio 2015

Rusarina di Gaspare Caputo

A RUSARINA
O Rusarina mia, i sùanni ‘ngannanu! 1)
M’haiu sonnatu ch’ere a bia Milanu:
 tu me ridì’e intr’e ros’e Mastru Carminu
ed io te facìa bela 2)   ccu ra manu!

Dicennov’anni avìe, cum’ere bella,
piciriddùzza, ccu na facce angelica,
ppe scherzu te dicìamu “Farfarella”,
ma pue u distinu te ragàu 3) ara Merica!


Puru intr’u suannu parca io volìa
mu tu nun ti nne jìe chiù ara Merica.
Però era giustu Rusarina mia
mu ti nne jìe ppe restare ccu pàttrita

ca, povarìaddu, sinn’è jutu èrramu
ed anziànu a tentar’a furtuna,
ca tante cose allura  ccà  nun c’eranu.
E, povarìaddu, n’ha passat’ancuna!

L’oleandru mmianz’e rose chi jurìa
  profum’e primavera spannìa ‘ntuarnu!
 Però sentìa sapure de bugìa
quannu gridave: “Ancuna vota tùarnu!”

Intr’a valice cce mintisti i panni
e ‘n core u duce e pussente ricùardu
d’e cose bedde d’i tue virdi anni.
  Ma sulu i panni te ragasti a bùardu!

Ah cchi sirate sutt’a priagulata!  4)
  Ah, cumu guddaniavavu 5) intr’u scuru,
  canuscìa ra scriddente 6) tua risata,
chi d’u sedile mio, aru scanzaturu,

arrivav’aru Cuazz’e Santu Chiricu!
‘Ntramente d’a ‘mpetrata 7)e via Milanu
scinnia e cantava: “…me fìceru sinnicu..”
chira bon’anim’e Mastru Vastianu.

Ti nne ricùardi? Cchi perzuna brava!
Appene chi sentìa ‘ncuna risata
Nu’ bbe vidìa, però ve salutava.
Vue rispunniav’e sutt’a priagulata!

Cchiu’ nun te nesci’a risata sanizza  8)
Dduac’un ce su scaluni e priagulate
e mancu cchiù u core tue accarizza
u ventarìaddu d’e sire d’astate!

C’è na rosa ch ‘e quannu sì partuta,
 ccu ttuttu ca nun c’è chin’a cuverna, 9)
 avanz’a porta tua resta juruta
quannu fa caudu e puru quannu ‘mmerna!
 Ah quantu vot ’e sse terre luntane
Cc’u penziaru tornast’avant’a porta
   a te cogliare quattru  ficazzane  10)
vasciannu 11)  ‘n terra a cimaredda storta!

Moni e ficuzze pennan’e nu garamu, 12)
 cumu su’ bedde! E cchi sapure duce!
Ma nu re coglia nuddu e sule ‘mpàssulanu, 13)
Ssa Merica ud’è Merica. E’ na cruce!

Ca puru ddùacu gira chira maga
chi s’a piglia ccu disperati e povari,
Ogne passu chi fai caru se paga,
  no ccu re lire. E mancu ccu ri ddollari!

E quannu fa ra scusa ca t’è amica,
ferm’u cavaddu e pue scinna d’a sedda.
  propiu tannu sì errama e minnica, 14)
aspettatìla ca te fa l’anchèdda!  15)

Ed accussì quannu stavìe cchiu’ bona,
cumu nu cìalu de marzu, canciau tuttu,
se inchiu de acqua, grannini e de trona
ed intr’a casa tua portàu ru luttu!

Dduve sì mo’ nu’ ssi cchiu’ furestera,
nu’ ssi taliana e mancu mericana
 è l’urtima nazione, chidda vera,
ddùe nun ce su’ cumpini né duana! 16)

E mo’ chi ara tua pace sì ricota
me sugnu rivigliat’e cchiù nun dùarmu.
Puru si ‘un ce cridìa io chira vota
quannu dicisti: “Ancuna vota tùarnu!”

Te rispunnivi io: “ Na rosa pòrtamme
quannu pue tùarn’e sse banne luntane!
Ma no ccud’acqua….. ccu sudur’e llacrime
abbiverast’e rose mericane!


 1)‘Ngannanu = ingannano. Dal lat.  en – gannum = beffa burla
2) b/vela =  vela fare vela = salutare, dal latino  vela, plur di velum Da VEH – LUM  VEH ERE condurre trasportare
3) ragàu = portò  ragare dall’italiano RECARE o dal lat. TRAHERE.
4) priagulata = pergola – pergolato dal lat. pergere vado avanti 
5) guddanijavanu = sguazzare nella pozanghera. Metafora  parlottare
6) scriddente = esplosivo da scriddare premere sul grilletto di un’arma, contrario di ‘ngrillare preparare il grilletto in “posizione di sparo”
7) ‘mpetrata = selciato. Dal latino petra
8) sanizza = perfettamente sana. Suffisso  “izzo/a” rafforzativo
9) cuverna = governa. Lat. gubernare, greco kyberna = capo . Governare una nave
10)ficazzana = fior di fico. Greco sykon nome orientale o da PHIO = produco , cioè pianta feconda
11) vasciannu = abbassando Dal greco BATHUS
12) garamu = ramoscello Dal lat. RAMUS, rad  VRAD – RAD essere flessibile
13) ‘ mpassulare = avvizzire, raggrinzire. Lat. passus = avvizzito
14) minnicu/a =  mendico Lat.  MENDA + ICUS = minorato, deficiente, mancante di…..   (am – icus, ante + icus)  
15) anchedda = sgambetto, attraversare le gambe per provocare una caduta. Dal ted. HANCA 
16) Duana = dogana. Greco  DOKANE ( da DEIKOMAI) Spazio per ricevere qualcosa.

Nessun commento: