giovedì 12 febbraio 2015

I danni causati dal punteruolo rosso.








Unure ‘e l’ùortu miu, dduve criscìa,
Cc’era ‘nna cerza granne e pputirusa.

‘Ss’ùrtimu gilunaru, ccu ra scusa

Ca supra ‘e corne le facìadi umbria,

Quattru gacciate e ttiempu ‘na menz’ura,

‘E cime le muzzàu dd’ ‘a ‘mproccatura.


Vidìennu chiru povaru truncune
Deccussi ffattu mùodu gaccijatu,

 De ‘n‘uocchiu, chianu chianu, m’è ccalatu

Amaru, deccussì, ‘nnu schicciulune;

Cumu si chira gaccia d’ ‘o purmune

‘E cannelle m ‘avèradi muzzatu.  (V. Butera)

Nessun commento: