domenica 29 luglio 2012

La lingua dei popoli

u populu
mittitulu a catina
spugghiatilu
attupatici a vucca
è ancora libiru

Livatici u travagghiu
u passapportu
a tavula unni mancia
u lettu unni dormi
è ancora riccu

un populu
diventa poviru e servu
quannu ci arrobbano a lingua
addutata  di patri:
è persu pi sempi.

   Ignazio Buttitta

Nessun commento: