venerdì 27 luglio 2012

Cumpari

n'uominu era benutu d'u cumpari
pe se prestare u ciucciu pe n'urata
chissu  chi de sta ricchia 'un ce sentia
disse:  cumpari miu, iu si potia
cu tuttu u core te l'avera datu,
ma me dispiace, l'aju già prestatu.
Un d'avia ancora finutu de parrare
ca u ciucciu forte se mintiu a ragliare.
"Cumu cumpà, dicia ca l'avie datu
ed iu l'aju sentutu ch'ha ragliatu?
  Cumpà - ce  rispunne  u patrune:
 tu cridi a mie o cridi a stu turdune?

                                  Antonio Coltellaro

Nessun commento: