mercoledì 13 luglio 2011

A medicina

Mi sbeniu l'acedhuzzeddu 'nta la caggia
d'a vicina e mm'u fazzu u si rispigghja
jivi u chiamu a Catarina. 'Na bonazza
petturuta chi 'nte manu lu pigghjàu
e 'aceduzzu 'nta du' botti com'azzaru diventau.
                                         Lino  Bulzomi

Nessun commento: