mercoledì 3 febbraio 2010

'A scola - la scuola

'a scola: la scuola  'u maestru ('u mestru): il maestro  'a maestra (anche 'a mestra): la maestra  'a pinna: la penna 'u pinninu: il pennino 'u lapis(si): il lapis  'u gessu: il gesso ' a lavagna   'u bancu  'i banchi  'u quadernu    quadernu a quatretti  quadernu a righe  'u 'nchiuostru: l'inchiostro  'u calamaru: il calamaio 'u libru  ' a gumma  'u bidellu  'u registru  'a ricreazione  'a zaneddra : la cartella 'u grembiule singa: linea 
'u scolaru  'a scolara 'a bacchetta  i cumpagni 'u fogliuLeiere o lejire   scrivere  o scrivire  cuntare


jire a permessu: andare a fare i propri bisogni

Nessun commento: