giovedì 4 febbraio 2010

Francu 'e Rinucciu

Francu 'e Rinucciu è statu pe luongu tiempu proprietariu du bar Centrale. Pue ha lavoratu a re poste. S'è spusatu cu Angela Scardamaglia e mo vivenu a Bella 'e Nicastru.  Tene tri figli: Jennaru, Remu, Gianna.

Nessun commento: