giovedì 21 aprile 2016

L'ultima casa a Cacamile (Serra d'Acino)

 là dove c'era gente
ora non c'è più niente.
I rovi giungono sino ai tetti.


1 commento:

Anonimo ha detto...

na vota iu canuscia ncunu cabitava a chista casicedda che cummegliata de arvuli e ruviatti e vitarve mi sencrizzulanu i carni cumu dicimu aru paise nuastru suanni luntani amarizza do core se na storia de tantu tiampu fa .si tu dici ca e lurtima prima do cuazzu e riventinu no aru tiampu miu ceranu natre trie a casa e vittoriu saccu na casa aru chianu lietu ca appartenia a pasquale ciminu ennatra cappartenia a carru paula duve cciavia u terrianu a cannilora eppue venia riventinu. grazie ppemmavire ascurtatu bona primavera e bona salute