venerdì 22 aprile 2016

Conflentesi


 Famiglia Cimino (Serra d'Acino)


1 commento:

Anonimo ha detto...

de chiddi ca canusciu iu e sulamente Giuseppe u massaru u cumpari Giuseppe iu me ricuardu ca quannu iddu volia nu pocu mu masticava nu pocu e tabaccu venia ara casa nostra a trovare a tata miu iddu facia cumu nu lamiantu stennia ra manu eppue facia cumu na zinnata e tata sapia ca iddu volia na manata e tabbaccu mu se facia nna masticata eppue quannu iddu ncuminciava a masticare cce venia a sputaredda ezerte vote ccia stutava puru u fuacu e quannu iddu sinne jia mamma cce facia a tata mo ncumincia appiccicare u fuacu natra vota sinno quannu giuseppe vene natra vota uncedare cchiu tabbaccu cccussi iddu u fuacu unte smorza ennue morimu do friddu e tata nvece se jia a dormire ennue picciriddi addumavamu u fuacu ppe vietare questiuni casinno tata sarrabiava eppue era piaiu ppennue chista era storia dencunu 60 occhiu anni .si dellatri gianti uncanusciu a nisciuni unsacciu ppecchi a mimmoria tante vote te fa trucchi simu viacchi umpotimu fare nente??