giovedì 11 settembre 2014

Varrilari Cujjentari

ARU  VARRÌLE
Abbanunàtu, intru sse ragnatile
ppe furtuna né bbidi tu e nné ssìanti;
te guardu e ppìanzu, mio caru varrile,
a quannu tu venisti d’i Cuχχìanti.

« Chi vo’ bbarrili? » jìannu e rughe rughe
gridava chiru jùarnu u varrilàru.
Lucìanu i  circhi, jànche eranu e dùghe,
vacante e nùavu nùavu, t’accattàru!


S’era spunutu vicin’u sedile
sutt’a casa, propiu aru scanzaturu:
« Pigliate chissu, è ru mìagliu varrile
su’ ssordi beneditti. T’assicùru! »

Cum’ere bìaddu,  jàncu e nniatuu niattu,
ppe bbidire si daveru ere bbùanu
te minàru are dughe nu  zicchìattu.
Cumu nescìu  ssanìzzu chiru sùanu!

Pue me ricùardu ca d’u vuccularu
Te inchìaru d’ acqua e pùe cc’hanu juχχiàtu
chisà si mai nescìa ‘ncunu guttaru,
si tu d’ancuna parte ere grubbàtu!

Ma tuni, varrilìcchiu cuχχientaru,
sse prove tutte quante hai superatu
e de chiru tue granne vuccularu
pue  cce votàsti arrìadi tuttu u jàtu!

Doppu chi t’hanu fattu ssu pristìgnu
ccu ll’acqua, ara  funtana, te lavàru
ma nescìu gialla e ppue sapìa d’u lignu
a prima acqua  d’u tue vuccularu!

Pue, chinu ‘e acqua, prìastu te lassàmme,
ah ssu penzìaru! Sianti cumu vaca?
Supra due varr’e fìarru te curcàmme
cumu nu criaturu intru na naca!

Pàrica ‘u viju ancore chi s’appoggia
propiu vicinu ara porta d’u furnu
sutt’a finestra, d’a banna d’a loggia
supr’e varre, panzùtu e tunnu tunnu.

All’acquicédda sua currìmme tutti
jìa supra e sutta, povaruu varrile,
iddu però nu’ lassau mmai asciutti
cassalore, stanate e ru vacìle!

Parca era diventatu unu ‘e nue
e quannu inchia a pignata o a cassalora
scrusciava l’acqua e pàrca, a modu sue,
puru iddu volìa ddire na palora!

Quannu pue era bbacante, ara Valeria
mamma tornava e ru inchìa de nùavu
e supr’a capu pue, ppe ra miseria
parca cc’era ffermatu ccu nnu chiùavu!

Quantu vote nue inchimme e divacàmme
chiru varrile, io nu’ ssacciu dire
e quantu vote, cumu l’atre mamme,
jìu lesta mamma mia a ru inchìre!

Pàrica ‘a viju ancore mo’ chi trasa
se vascia e chianu u varrilicchiu spuna
para daveru a regina d’a casa
cà ‘n capu nu lle manca ra curuna!

Tutt’a na vota pue u prugressu vinne
intra ssu paisìaddu canciau tuttu,
scavàru a strata, chiantàru sse ntinne
e ru varrile mio restàu asciuttu!

E ru prugressu n’ha canciatu a vita
cà tuttu nue  volimu ‘mparu ‘mparu,
l’acqua scinna girannu a margherita.
A cchi ne serva cchiù  ssu vuccularu?

Acqua tu nu’ nn’hai cchiù, mancu aru sìattu.
Pìanzu aru bene chi tu n’ha’ volutu
te volerra minare nu zicchìattu,
ma sugnu certu ca  restèrre mutu!

Caru varrile, chissu è n’atru munnu,
ddue  ‘u  sservanu varrili nné curune
si vue mu vena tuttu vrunnu vrunnu
basta ssulu mu munci nu buttune!

Cum’ere ciota oi mammarédda mia
quannu ti nne jìe ad ìnchiare u varrile
ppe cucinare e ppe ra pulizzia!
Ssu munnu moni diventàu civile!

Cchi munnu bìaddu, o cchi Paradisu
sunu passati chiri jùarni amari,
‘n capu cchiù nu’ sse porta nuddu pisu
ppe lavare  i piatti e ri cucchiari!

Intra sse rughe ‘un dìcia cchiu ari gìanti
u varrilaru ccu i modi sue gentili:
« Arrivàu u varrilaru d’i Cuχχianti!
Venìtiv’accattare ssi varrili!»

I tìampi e ri ciarvìaddi mo’ canciàru
ma si mancanu u gassu e ra corrente,
sta’ certu, o mio varrile Cuχχientaru,
nu’ ssimu cchiù capaci ‘e fare nente!

Perciò, guagliuni mie, stamunne attìanti
Cà si rumpìmu ssi tubi e ssi fili,
chisà si pue trovamu ari Cuχχianti
chi ne sa ffare ancore ssi varrili!


  Gaspare Caputo (Martirano Lombardo)

Nessun commento: