lunedì 8 aprile 2013

Sara

 suttu u barcune de cummari Sara
passija tutt'u juornu mastru ntoni
ormai ha perdutu a gula e fatigare
e s'è scordatu puru de mangiare.
Cummari Sara è na fimmina fina
una ne penza e cientu ne cummina.
A ru barcune  sta sempre a ricamare
e  lassa sulu a sira a ru scurare.
ma d'u ricamu 'un ni le frica nente
u scopu sue è de guardare  a gente.


Si 'ncunu chi le piace sta a passare
fa de tuttu pe potire parrare.
ogni tantu 'ncuna cosa fa cadire
pe potire scinnere e saglire.
-  Cumpari  'ntoni,  aviti a cortesia
m'a pigliati sta robba mienzu a via?
cummari mia, 'u fazzu cu piacire
e ccu quantu 'un bu sacciu dire!
-  Trasiti, cumpari, ca ve raperu  u purtune
e v'aspiattu  vicinu  a ru scalune.
-Cummari  Sara si v'u puozzu dire
quannu ve viju me sientu de murire!
-Cumpari 'ntoni ! siti n'uominu spusatu,
penzati all'unure d'u casatu!
-Lassatimule dire, cummari mia
iu se ve viju me vene na gulia!
- dicitime cummari, si ve  puazzu aiutare
'un c'è fatiga  ca iu un sacciu fare!
-Ce fora  u lavaturu de sturare
senza maritu 'un sacciu chi chiamare.
- Cummari Sara mia, un ce stati a penzare
nu paru e botte e v'u  puazzu  aggiustare.
iu pe ste cose sugnu spertu assai
nessuna fimmina s'è lamentata mai.
A mastru ntoni se rapere u purtune
e va e vene cumu nu cursune.
e trasi, trasi, trasi trasi e niesci
a Sara pue chiù tardu a panza crisce
ma und'è fimmina chi se lassa 'mpressiunare
e ru maritu a  ra Svizzera va a trovare
e quannu sinne torna dopu na simana
scrive ch'è prena,  cussì dice a mammana.
Cummari Sara mo  è tornata a ricamare
e resta sinu a sira a ru scurare.
e pe potire scinnere e saglire
ogni tantu ncuna cosa fa cadire.
- Cumpari 'ntoni aviti a cortesia
m'a pigliati sta roba,  mienzu a via?
- Certu, cummari mia, u fazzu cu piacire
e cu quantu, un vu sacciu dire.
e trasi, trasi, trasi  trasi e niesci
sta storia ca continua e nun finisce.
Cummari Sara sta sempre a ru barcune
e a mastru 'ntoni se rapere u purtune.

                          Antonio Coltellaro

traduzione:

Sotto il balcone di comare Sara
passeggia tutto il giorno mastro 'ntoni
ormai ha perso la voglia di lavorare
e s'è scordato anche di mangiare. 
Comare Sara è una donna fina
una ne fa e cento ne combina.
Al balcone sta sempre a ricamare
e lascia solo a sera a l'imbrunire.
ma del ricamo non gliene frega niente
lo scopo suo è di guardar la gente.
Se qualcuno che le piace sta a passare
fa di tutto per potere parlare 
ogni tanto qualcosa fa cadere
per potere scendere e salire.
- Compare Toni abbiate la cortesia
mi prendete questa roba nella via? 
 - comare mia, lo faccio con piacere
e con quanto  non lo riesco a dire .
- Entrate, compare, che vi apro il portone
e vi aspetto vicino allo scalone.
- Comare Sara, se lo  posso dire,
quando  vi vedo mi viene un desiderio!
- Dite, comare, se vi posso aiutare
non c'è lavoro ch'io non sappia fare!
- Ci sarebbe il lavandino da sturare,
senza marito non so  chi  chiamare.
Comare Sara, non stateci a pensare
con un paio di colpi io lo posso aggiustare
...............................................1 commento:

enzobutera ha detto...

bravu Tonì me piaciuta tantu,ma propriu assai. Unabbraccio enzu e Fiesule