lunedì 7 gennaio 2013

Crucette

Crucette:
ficu siccate e nuci

1 commento:

Anonimo ha detto...

CHIDDI CA ANU MINTUTU STE BEDDE FICU SICCATE OGNI VOTA CHI GUARDU ME FA VENIRE A VULUNTA DE NE FICUZZA CA IU VORRIA ACCHIPPARE EMINNE FARE NA MANCIATAE CUSSI CUMU SARIA ACHIDDU PAISE MIU DA LISCA O ARI TIVOLI O ADA RA COSTA CHI CCIANNU A CORCHIA TOSTA DA VIRDISCA CHI A GENTE NU SE MISCA NTONE E VALENTUNE E NO DORMIGLIUNE CHIDDI E PILUNE SUNU MBROGLIUNI U PASSOCERASO DA PARTE DE RUACCH CHIAMATA A FOSSA DU MPIARNU ARA LISCA CCE STA RA SPRUNA IL TERRENO E ARIDO PUE CCE STA NU TERRIANU CHI SE CHIAMAVA U NUCITU CHIU SUPRA CCE STAVIA ANDRI U CHIANU D'ANNI A SERRA E RUGGIERI CHIU SUPRA CCE STAVIA U VODDARU A MANCHE DO CUARVU U STAGLIU DA MADONNA PUE I CRUCI I FAGHI A PETRA DO CUARVU E MANCHE DO CUARVU U STAGLIO DABATE NICOLA ROCCA E SIGNUREDDE