sabato 12 ottobre 2013

Sapore di sale

Donna Assunta a sinistra della foto

Donna Assunta col figlio Emilio
u putighinu e donna AssuntaC'era un tempo in cui si faceva largo uso di sale e tutti gli abitanti di Conflenti  Superiore venivano in questo " putighino" a comprarlo. Si vendeva in pezzi grossi da parecchi chili e poi ognuno provvedeva a spezzettarlo e a ridurlo in polvere nella propria casa.
Donna Assunta era la proprietaria.

2 commenti:

Anonimo ha detto...

donna Assunta chi vinni u sale a petra chi pue nue u portavamu ara casa e lammaccavamu ccu ru saziere cca se puru cumprava na pocu e trinciatu forte o esicarette nazionale o puru ncunu pocu e franubbuddi ppe quannu scrivie ancunu ppe ra merica eccussi te spennie na matinata ajire aru tabbacchinu e donna ssunta pue ncuna vota scinnia puru u figliu quannu stavia a casa iddu jia sempre ara scola e sempre occupato ecca lavurava puru ppe ra cumune ecca iddu era secretariu de cujienti bane perzona era mamma era ppe ccumu sapia iu era cumu na santa ppercio idda abitava vicinu ara chiesa de santu nicola duve nne scarfavamu cuannu ccera u fuacu e natale tutti ricuardi strappati della nostra memoria ???

Anonimo ha detto...

guard alla tua e mail e trovi la mia fotografia