mercoledì 4 gennaio 2012

Qualità - qualitate

" Aju saputu  ca tri suori siti,
e tutte siti de na qualitate;
A 'nu  bicchieri mangiati e biviti,
A'nu liettu d'amure ve curcati;
Cu 'na cuverta pue ve cuveriti,
E de lu friddu ve ricuperati:
Vorria sapire si mi cce vuliti;
Mi mintu 'mmienzu e vi cci quadiati. "


Anonimo

Accattatis - vocabolario del dialetto calabrese  pag 48

Nessun commento: