martedì 13 ottobre 2015

A l'uortu ce vo n'uominu muortu.
Ieri sira aju lejutu a ru giornale
ch'anu arrestatu u figliu de Pasquale.
- Madonna! e chi è successu?
- E' successu c'ha fattu nu delittu.
Cumu? a mie paria nu santu!
Santu o no santu, ha cumpessatu!
A ra legge ha dittu:
-  aju ammazzatu 
pecchì nannu sempre me dicia:
a l'uortu ce vo n'uominu muortu.

                                                            A. Coltellaro

Nessun commento: