giovedì 8 maggio 2014

Preghiera del Mattino

E’ jurnu e l’ariu luce

Ccu tie m’arriccumandu, vera cruce.

O vera cruce, o veru santu,

Cu vue m’arricumandu, Spiritu Santu.

 

Spiritu Santu miu, duname aiutu,

‘Un me fare morire ‘ntentazione.

E’ fattu iurnu ccu lu bùanu matinu,

Ccu Gesù Cristu me vùagliu adurare,

Ccu san Giuanni chi è llu cchjù divinu

De tutte ‘e pene m’ha de scanzare,

De fuacu ardente, de malu vicinu

De fauzu testimune ‘ncriminale.


Dialetto di Decollatura

Nessun commento: