martedì 20 maggio 2014

Omaggio all'olio nocerese

  Uogliu  nucerise.   Ah cchi uogliu, cumpà, chi m'hai mannatu!
De chillu sì ca  'n' nn'avìa bbidutu.
Pare d'uoru culatu
Intra l'ambra  mintutu.


           Iu stamatina, cumu m'è arrivatu,
Vidiènnulu, nu' d'haiu risistutu,
'Na pignata 'e suràche haiu vullutu
E nna quarta cci nn'haiu divacatu.
        Cchi mmantèca! Cchi adduru dilicatu,
Cchi ssapure d'aliva scanusciuta.
Te juru ca mi nn'haiu ricrijiatu,
Bene si nn'ha  'stu stomacu viditu.
     'U ntruotu mi s'è ttuttu  mmivisciutu
Cumu 'nu cuoriu  cch'è dde sivu untatu,
E ra matina...tu m'hai capisciutu
Tuttu senza fatiga è scigulatu!

                                Vittorio Butera

Nessun commento: