venerdì 24 agosto 2012

Concorso Poesia dialettale V. Butera - Conflenti 22 agosto

Luisella Stranges
  3a Classificata
A FRAGULA E RA CASTAGNA

Supra ‘nu vancu de mercatu,
de frutta frisca e sicca cummegliatu,
'na fragula de serra assai sucusa
de se vantare nu’ circava scusa:

- Castà...! Castagna...! Nu’ vidi quanti curiusi
de mia su' gran guliusi?
Me miranu e luntanu
e ppue stènnanu ra manu.

Certu, confrontu nu’ c’è ccuttia
chi te coglianu e te trovanu ppè via:
Iu..., sugnu russa, sucusa, frisca e profumata.
Tu…, senza addùru, scura, de manti e
dde spine cummegliata.

Rispunna ra castagna:
-D’estate si' certu a cchiù amata
ma ‘nu canciamiantu d’aria ed eccute làmata!

Si nnu’ te mancianu a ‘na vota,
‘na vota chi si cota,
si te va bene ppè tri juarni campi,
sempre chi are licerte e are maruzze scampi.

Iu, chi cummegliata e manti e rizzi sùgnu,
ppè ra vernàta a sicurezza dùgnu:

cacciate e spine e ri manti,
ccù ru friddu piaciu a tutti quanti
e ccùru tiampu e re dovute cure,
me ‘ndùcisciu..., canciu sapure,

ma tu…

"Na fragula sucusa nu’ sse spùsa
ppecchì de iddra nu’ resta nnente,
si nno’ ‘nu scartu de simente
intra ‘na n’gaglia e dente".

                         Luisella Stranges
     

Nessun commento: