lunedì 19 luglio 2010

Rimedi medici cujjentari

Rimedi medici “ cujjentaridi una volta :
·        ‘e ‘mpuddre ( foruncoli) niure se  sananu ccu nna corchia d’uva niura
‘mpassulata (passa).
·        Per le contusioni e slogature ( Quannu unu se scaddra  o se se scavaglia n’uossu):
         1) Levatina  ‘e farina ’e latte. 2) Pampine (foglie) ‘e ficu ‘nniane   cotte intra         ‘a cinnera cauda . 3)  Pampine ‘e  marva,  cotte.
·        Per le scottature (vrusciatine): 1) mele (miele)  supra ‘a parte vrusciata. 2) juri ’e sammucu.
·        Male ‘e capu:
·         1) se ligare a ra capu ‘nu pannu affusu d’acitu. 2)  mintere a ra frunte ‘na feddra (fetta) ‘e citruolu

Nessun commento: