giovedì 20 agosto 2015

Duv'è juta?Ma duv'è juta?


Sugnu tornatu ieri a ru paise,

era tant'anni ca un tornava chiù,

l'aju giratu tuttu, sanu sanu

senza trovare mancu nu cristianu.E case eranu tutte 'mpurteddrate

e canalette rutte ed arruzzate,

erba e ruvette a rasu d'ogni via

e a nu barcune nu zinzulu pennia.

Un c'è Nicola chi canta a ra putiga,

e  a re catoja nessunu chiù fatiga.

Tiresina un se sente chiù gridare,

e a gente  rispunnere e chiamare.

Fuma un ci n'è chiù a re ciminere

e d'i guagliuni mancanu e gridere.

notte e journu, nchiara o scura

c'è nu silenziu chi te fa paura.

Aju giratu cumu nu cazzune

pue me sugnu sedutu a nu scalune

e ciangiannu me sugnu dumannatu:

ma duve è juta tutta a gente mia?

                                                       Antonio Coltellaro


14 marzo 2015
Nessun commento: