giovedì 7 maggio 2015

Filastrocche

Sant’Antoni miu benignu tanta brutta un ce sugnu, tiegnu dote, tiegnu avire e  tu  sai ‘cchi vuognu dire!


Fazzu ‘u vutu a ra Madonna du ritu,  pemmu  me fa trovare nu buonu maritu!

Nessun commento: