martedì 28 gennaio 2014

Ammuccia, ammuccia ca pue tuttu pare (Nascondi, nascondi; poi tutto si saprà)
Me ricuordu ca na vota a ru paise aviamu tutti quanti e ricchie tise; facie o nun  facie tuttu se sapia: si mangiavi,  si dormie o  puru si nu piritu facie.
- Oh cummà, t'aju sentutu ca stanotte te si' lamentata... chi avie?
- Eh cummari mia,  aju passatu na nottata chi un te dicu! Na sciorta, chi me vruscianu ancora e 'ntestina!
- e cumu mai?
Ieri sira m'aju mangiatu tri ficazzane e due trigne. 'un l'avesse mai fattu.
 M'anu giratu intra a panza ppe tutta a notte. E ancora tiegnu u culu chi me vruscia.
e tu mbece? Ajiu sentutu  ca discutie cu marittuta?
E chi bue... chiru disgraziatu è arrivatu 'mbriacu.
Ogni vota chi u paganu, prima  e venire a ra casa passa d'a cantina.
S'è vummicatu ed aju avutu e lavare tuttu u lastricu. Penza ca quannu è benutu m'era già curcata e dormia!
- E chi bue fare, cummari mia, hai d'avire pazienza! u sai l'uomini cumu su' fatti.


Na vota a na casa c'abitavanu  a mamma, rosina,  u patre, Michele e na figlia, Polina chi avia na trentina d'anni ed era ancora schetta. Cumu foze, cumu non foze, sta figlia restau prena. Nessunu dicia nente, ma a ru paise u sapianu tutti. E sapianu puru chine c'avia fattu u regalu. Pue, a verità, cu ra cuda chi portava 'un se vidia nente.  I misi passavanu; a fimmina 'ngrassava, ma nessunu parrava.  Guardavanu e stavianu citu.
Na notte a sta casa se cominciau a sentire nu scalasciu, e ra gente chi saglia e scinnia. Pue a mamma è nesciuta,  è juta all'acqua  ppe nu paru e vote e sinn'è tornata ccu ru varile chinu. Cummari Pasqualina chi abitava vicinu s'è mintuta  a nu latu d'a finestra ppe sentire megliu. D'i lamienti d'a figlia  capisciu tuttu. Cchiù tardu  Rosina, a mamma, è nesciuta e  dopu na menzura è tornata  ccu cummari Maria  chi era na mammana.
E' passata n'atra menzura  e s'è sentutu nu guagliune ciangere. Pue cchiù nente. Cummari Maria  si nne juta cu ru mantu supra a capu ppe un se fare canuscere; chiù tardu cummari Pasqualina ha bistu a mamma chi nescia;  ragava ncuna cosa,  ma un se capiscia chi d'era. Lestu, lestu Pasqualina s'è mintuta nu sciallu a ra capu e ce juta arrieti.  Rosina ha pigliatu  a via d'u jume.  Chianu, chianu è arrivata a ru ponte e lignu e ddra ha posato chiddu chi avia mbrazzu. Pue sinn'è juta.
Pasqualina s'è ammucciata e, quannu foze sicura ca Rosina si nn'era juta, s'abbicinau. Pe pocu   perdia i sienzi.  Cummegliatu cu na cuverta c'era nu picciriddru. Pasqualina se fice forza e s'abbicinau. u guagliune paria ca dormia, ma 'un ce mintiu assai  a  capiscire ch'era muortu.
Poveru guagliune! u pigliau e sinne tornau a ru paise. Pue cominciau a gridare:
O gente veniti fore ca a ru jume  aju truvatu  nu guagliune muortu.

'un passau tantu ca tutta a chiazza se inchiu de  gente.
oi Madonna mia e chine foze?
Certu ch'a fare na cosa e chisse c'è vo coraggiu!
Tutti sapianu, ma nissunu dicia nente. C'eranu puru cummari Maria, Rosina e Michele.  A gente parrava, parrava, parrava....

Pue s'u arrivati puru i carabinieri, ma nessunu ha dittu nente; nessunu sapia nente.
E mai s'è saputu  chin'era statu.  Se sapia e un se sapia.
    

                                                                                       A. Coltellaro

1 commento:

Anonimo ha detto...

ojie tante gente va ncirca a truvare duve puanu aduttare nu guagliunniaddu ppe sse hare na famjia enna vota i scoddavanu i picciridi .e ttuttu era ppe uguagliansa ricchi e poveri o na razza differente .???