domenica 17 giugno 2012

Terrimuotu'Nu giometra, ‘ncignieri senza carte,
de fraviche  e d’a terra  sapia l'arte.
N'amicu sue, riccu ma  ‘gnorante ,
ogni vota domanne ne facia tante.
‘ncuntrannulu ppe’  casu intra 'na rasa
tremava  tuttu ppe’  ‘a roba e  ra casa:
-Giometra ...! Cica sta ppe’ venire ‘u terrimuotu?
Muglierma d’a paura ‘un d’ha dormutu!
Iu c’haiu dittu: - Rosì...!   statte sicura,
ca  a casa nostra  è supra  petra dura.
Rispunne u giometra: ppe’ essere sinceru
Te dicu ca ppe’ mie  chissu  ‘un d’è   veru
cu   petra  o senza petra, a casa è cumu paglia
si sutta sutta ce sta 'na granne faglia.

                                            Luisella Stranges

Nessun commento: