venerdì 20 dicembre 2013

Filastrocca di Natale


Bambinuzzu, bambinuzzu
Chilla notti chi nascisti
Quantu friddu tu assaggiasti! -
A Madonna ti 'mpassau
S. Giuseppe t'alluciu;
C'era na povera virginella
Chi cantava lla litania:
Litania fammi beni,
Cacciamindi di sti peni.
Di sti beni ti ndaju cacciatu,
Mparadisu t'aju portatu,
Ccu li suani e ccu lli canti,
Ccu lli tui filici amanti.


dialetto di Nicastro


Nessun commento: