domenica 18 febbraio 2018

venerdì 16 febbraio 2018

Neve sul Reventino.

Foto S. Stranges.

giovedì 15 febbraio 2018

A storia e Candaule.

Candaule era nu principe  d''a  Grecia e avia na mugliere daveru beddra. Ce volia bene e cridia ch'era a fimmina chiù beddra d'u munnu. Ci ne parrava sempre a ra guardia sua Gige, chi era n'uominu fidatu.  Ce cuntava tuttu; tutti i fatti sue  e ogni tantu  ce parrava puru d'a mugliere. Gige u stavia a sentire, ma stu fattu un le piacia; certamente quannu u patrune parrava un si ne potia jire. E cussì  Candaule cuntava: O Gi, cum'è janca muglierma! Chi piettu chi tene! Chi natiche tunne! E gambe sue su'  diritte, lisce! Quannu l'accarizzu me pare ca tuaccu nu vellutu! E cuntava, cuntava, cuntava. Nu juornu però dice a  Gige: O Gi,  ma tu me cridi o  no? Certe vote me pare ca tu un me stai a sentire! Iu vugliu pemmu tu a muglierma a vidi culinuda, cussì te rienni cuntu si te dicu a verità.

martedì 13 febbraio 2018

lunedì 12 febbraio 2018

San Bernardo

Questo era l'unico bar  vicino alla stazione di San Bernardo negli anni cinquanta e primi anni sessanta. Qui si fermavano gli autobus di linea.

Stujare

Asgiugare; pulire.

Aju stujatu a porta
Ho pulito la porta.


Figurato: Stujate u mussu (bocca)
 Stai zitto.

sabato 10 febbraio 2018

Santu Nicola

Povera ghiesa mia, cumu te si' ridutta!
E penzare ca na vota eri u miegliu stigliu d'u paise miu!
Quante jocate a chira barcunata
Quanti guagliuni.
Quante gridate!
Jornate sane a jocare all'ammucciuni.

Conflentesi.

 Casalini
Peppe, Candidu, Cicciu e Nicola.

venerdì 9 febbraio 2018

giovedì 8 febbraio 2018

Lupieddru (lupiellu)

Plurale : Lupeddra (o lupellla)

Pustola che si manifestava e si diffondeva sulla pelle dopo aver mangiato carne infetta. Una volta era mortale.

Le donne usavano l'espressione: m'ha fattu venire e luppeddra.

mercoledì 7 febbraio 2018