martedì 17 gennaio 2012

Jennaru -

Si vue fare tantu granu, zappulija u mise 'e jennaru

Nessun commento: