domenica 16 maggio 2010

L'aiutu

Avia perdutu n'uominu  nu ciucciu
e ru circau  pe tutta na jurnata.
A sira quannu torna ch'è scuratu
a ra mugliere dice: Diu sia lodatu!
Cumu ?- dice  a mugliere- Pecchì lodatu
si pe trovare 'u ciucciu 'un t'ha aiutatu?
U maritu rispunne: granne è statu l'aiutu!
Penza si cu ru ciucciu iu me fora perdutu!
                                             Antonio Coltellaro

Nessun commento: