giovedì 7 gennaio 2010

Mestieri di una volta


Villella Luciano d'i Cujjienti suprani (padre di Raffaele, Giovanni, Italo, Maria, Rosina) sapia fare tanti lavori (era puru scarparu),  ma era suprattuttu bravu cumu 'nnestature. 'U chiamavanu 'e tanti paisi d'e zone 'e Cusenza e Catanzaru.

Nessun commento: